ได้แพร่หลายไปยังทั่วโลก

เพื่อเป็นการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและตลาดของหลายๆ ประเทศ
แกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นจึงยังคงแพร่หลายออกไปทั่วทั้งยุโรปและออสเตรเลีย ไม่ใช่แค่ใน
เอเชียเท่านั้น

  • คำอธิบายทั้งหมดอิงจากสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ณ เดือนมกราคม 2019