ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น

ทำไมชาวญี่ปุ่นชอบแกงกะหรี่
เราจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมแกงกะหรี่จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารประจำชาติของญี่ปุ่น